DOĞA VE YARATILIŞ

ALLAH'IN DETAY SANATI

İnsanı yoktan yaratmış olan Allah'tır. Onu ve onun etrafını saran tüm güzellikleri, farkında olduğu veya olmadığı tüm nimetleri, bu nimetlerin en küçüğünü ve en büyüğünü sürekli olarak yaratan ve bunların her birinde hayranlık uyandırıcı detaylar var eden Yüce Allah'tır. Bu, Allah'ın detay sanatıdır. Allah, sonsuz aklı ile insanların kavrayamadıkları, henüz detaylarını keşfedemedikleri sistemler yaratmış, her detayın içinde Kendi Yüceliğini ve kudretini gösteren daha da ince güzellikler var etmiştir. Yoktan var eden, her şeyi dilediği gibi takdir eden ve onları her an dilediği gibi yaratmaya kadir olan Yüce Allah için kuşkusuz bu son derece kolaydır. Allah dilerse, elbette bunların tümünü giderip yok edebilir. İnsana düşen, kendisine karşılıksız sunulan bu nimetlere şükretmek, Allah'a muhtaç olduğunu bilmek ve yalnızca O'na yönelmektir.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
ALLAH'IN RENK SANATI

Çoğu insan, şimdiye kadar ne kadar renkli bir dünyada yaşadığını, nasıl olup da çevresinde böyle bir renk çeşitliliğinin olduğunu hiç düşünmemiş olabilir. Renklerin olmadığı bir dünyanın nasıl olabileceği de hiç aklına gelmemiş olabilir. Çünkü gözleri gören herkes gözünü açtığı andan itibaren renkli bir dünyayla karşılaşmıştır. Oysa kapkaranlık, renksiz bir yeryüzü modeli imkansız değildir, aksine asıl şaşırtıcı olan şu anda ışıl ışıl ve rengarenk bir dünyada yaşıyor olmamızdır.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
BİTKİLERDEKİ YARATILIŞ MUCİZESİ

Bu kitabın hazırlanış amacı, bitkilerdeki mucizevi özellikleri gözler önüne sererek, günlük yaşamın akışı içinde insanın sürekli karşılaştığı ama "yaratılış mucizesi" olduğunu aklına getirmediği, görüp de üzerinden geçtiği konulara olan alışkanlığı kırmaktır. Tüm hayatı boyunca belli konulara ilgi duyan, sadece kendi ihtiyaçları üzerinde düşünen, bu yüzden Allah'ın varlığının delillerini göremeyen insanlara bu konuda yeni bir ufuk açmaktır. Çünkü bu, insanın kendisini yaratan Rabbi'ne yönelmesinde çok önemli bir yol olacaktır. Sizin için gökten su indiren O'dur; içecek ondan, ağaç ondandır (ki) hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır. (Nahl Suresi, 10-11)

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
BİYOMİMETİK TEKNOLOJİ DOĞAYI TAKLİT EDİYOR

Uçağın montajı ile ilgili bilginiz olmasa da, eğer elinizde benzer bir model varsa maketi yine yapabilirsiniz. Çünkü daha evvel gördüğünüz uçak modelinin tasarımı, onun benzerinin yapımında size önemli bir rehber olacaktır. Aynı mantıkta, doğada var olan kusursuz bir tasarımı örnek almak da, benzer işlevlere sahip bir teknolojik aygıtın tasarım ve montajının en kısa yoldan ve en mükemmel biçimde gerçekleştirilmesini sağlar. Bunun bilincinde olan pek çok bilim adamı ve araştırma-geliştirme (ARGE) uzmanı da yapacakları her yeni çalışmadan önce, bunun canlılardaki örneklerini araştırmakta, bunlardaki sistem ve tasarımları örnek alarak onları taklit etmektedirler. Diğer bir deyişle bilim adamları, Allah'ın doğada yarattığı tasarımları görüp incelemekte ve bunlardan ilham alarak yeni teknolojiler geliştirmektedirler.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
DOĞADA ALLAH'IN YARATMASI

Bu kitapta bazen bir kuşun kanatlarında, bazen bir bakterinin tüycüğünde bazen de bir yarasanın kafatasının içinde karşımıza çıkan Allah'ın üstün yaratma sanatının bazılarını inceleyeceğiz. Bunları inceledikçe bir yandan Darwinizm'in ne denli büyük bir yanılgı olduğunu görecek, öte yandan bu sistemlerin ne denli üstün bir bilgiyle yaratılmış olduklarına tanık olacağız..

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
DÜŞÜNEN İNSANLAR İÇİN

Kuran'ın gönderilme amaçlarından birinin düşünmeye davet etmek olduğu Bakara Suresi'nin 164. ayetinde şöyle bildirilir: “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip-çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler (ibret ve deliller) vardır.”Kuran'ın buna benzer yüzlerce ayeti insanları yaratılmışlar üzerinde düşünmeye çağırır.İnsan, sadece kendi bedenini, ya da doğadaki herhangi bir şeyi incelediğinde büyük bir ölçü, sanat, plan ve akıl bulacaktır.Bu kitap, Allah'ın sayısız ayetlerinden bir kısmını görebilme ve gösterebilme amacıyla hazırlanmıştır.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
TOHUM MUCİZESİ

Bahçenizde bulunan meyve ağaçları, evinizin penceresinden görünen çam ormanı ya da arabayla giderken yol kenarında gördüğünüz çınarlar hakkında hiç detaylı olarak düşünmüş müydünüz? Bu bitkilerin nasıl ortaya çıktığını, hangi aşamalardan geçerek bir ağaç haline geldiklerini biliyor musunuz?Yoksa bitkilerin varlığı sizin için sadece estetik bir anlam mı ifade ediyor? Veya "olsalar da olur olmasalar da" diye mi düşünüyorsunuz? Eğer böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü estetik zevkinize hitap etmelerinin yanısıra, nefes almanızı sağlayan atmosferdeki dengeleri, oksijen miktarının yeterliliğini, fazla karbondioksitten zehirlenmemenizi, atmosferdeki nemin rahatsız edici ölçülerde olmamasını, yaşadığınız yerdeki havanın çok soğuk ya da çok sıcak olmamasını yani şu anda pek çok yönden rahat bir yaşam sürmenizi büyük ölçüde bitkilerin varlığına borçlusunuz. Üstelik bitkilerin size olan faydası sadece bunlarla da sınırlı değil. Bütün canlılar gibi siz de yaşamak için ihtiyacınız olan vitaminlerin ve minerallerin çok büyük bir bölümünü bitkilerden karşılıyorsunuz

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
YEŞİL MUCİZE:FOTOSENTEZ

Bitkiler, ışığı besine çeviren fotosentez sistemleri, hiç durmadan enerji ve oksijen üreten, doğayı temizleyen, ekolojik dengeyi sağlayan mekanizmaları, tat, koku, renk gibi sadece insana hitap eden estetik özellikleriyle kendilerini yaratan Allah'ın sonsuz ilmini, sanatını, insanlara karşı olan şefkat ve merhametini gözler önüne seren özel canlılardır. Çok özel faydalar için çok özel sistemlere sahip olan bitkilerin bugüne kadar sadece 10.000 türü incelenebilmiş, bu araştırmalar sonucunda her bitkinin insanı hayrete düşürecek yaratılış özelliklerine sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al

EVREN VE YARATILIŞ

ATOM MUCİZESİ

Bu kitapta, canlı-cansız her şeyin temeli olan "atom" konusunu ele alacağız. Atom hakkında nelerin, nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğini inceledikten sonra, "neden" sorusunun cevaplarını arayacağız. Bizi, peşinde olduğumuz mutlak gerçeğe ulaştıracak olan işte bu son sorunun cevabı olacaktır.Bu sorunun cevaplarını ise İlahi bir rehber ve içinde her şey için bir açıklama olan Kuran'da bulacağız.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
ATOMUN SIRLARI

Bu kitapta, canlı-cansız herşeyin temeli olan "atom" konusunu ele alacağız. Atom hakkında nelerin, nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğini inceledikten sonra "neden" sorusunun cevaplarını arayacağız. Bizi, peşinde olduğumuz mutlak gerçeğe ulaştıracak olan işte bu son sorunun cevabı olacaktır. Bu sorunun cevaplarını ise İlahi bir rehber ve herşey için bir açıklama olan Kuran'da bulacağız.

EVRENDEKİ MUCİZELER (Adem Yakup)

İçinde yaşadığımız evrenin büyüklüğünü hiç düşündünüz mü? Aklınıza gelen en büyük genişlik nedir, bir düşünün. Örneğin oturduğunuz şehrin bir ucundan diğer ucuna kadar olan alanın çok geniş olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak şunu unutmayın! Tüm dünyayı dolaşmış bile olsanız, dünya üzerindeki hiçbir uzaklık evrenin genişliğini anlayabilmeniz için yeterli değildir. Çünkü Dünya'nın evren içinde kapladığı yer bir toz tanesi kadar bile değildir. Bu kitaptaki bilgileri okudukça evrenimizi ve içindeki tüm varlıkları Allah'ın yarattığını göreceksiniz. Allah'ın Güneş'i, Ay'ı, Dünyamız'ı kısacası evrendeki herşeyi, bizim en güzel ve en rahat bir şekilde yaşamamız için özel olarak yarattığını öğreneceksiniz.

EVRENİN YARATILIŞI

19. yüzyılda bilim dünyasına hakim olan materyalist felsefe, evrenin sonsuzdan beri var olan başıboş bir madde yığını olduğunu öne sürmüştü. Ancak 20. yüzyıl biliminin ortaya koyduğu bulgular, materyalizmin bu iddiasını kesin olarak çürüttü. Günümüzde bilim, evrenin bir başlangıcı olduğunu, yani yoktan yaratıldığını ispatlamış durumdadır. Big Bang (Büyük Patlama) adı verilen başlangıçla birlikte, hem madde hem de zaman yoktan yaratılmıştır. Son yıllarda elde edilen bulgular, evrendeki fiziksel dengelerin olağanüstü bir hassasiyetle belirlendiğini de ortaya koymuştur. Aynı şekilde üzerinde yaşadığımız dünyanın yapısı, uzaydaki konumu ya da atmosferi de tam olması gerektiği gibi düzenlenmiştir. Karbon, oksijen gibi atomların veya su gibi moleküllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ise, yine insan yaşamına imkan sağlayacak biçimde belirlenmiştir. Kısacası evrenin içinde tesadüfe yer yoktur. Tüm evren, belirli bir amaca göre, muhteşem bir uyum, ahenk ve denge ile yaratılmıştır.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
MUCİZELER ZİNCİRİ

Evrenimizi, içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi'ni, Güneş sistemimizi ve üzerinde yaşadığımız Dünya gezegenini kuşatan sayısız kanun, denge ve ölçü vardır. Bunların her biri, insan yaşamına olanak sağlayacak bir biçimde, özel olarak hesaplanmış ve düzenlenmiştir. Gerçekte, evrende insanoğlunun var olması ve yaşamını sürdürmesi için gereken şartların her biri, "tek tek" birer mucize niteliğindedir. Gereken milyonlarca şartın bir araya gelmesi ise uçsuz bucaksız bir "mucizeler zinciri" oluşturur. Bir şeyin mucize olması ise, elbette onun Allah Katından geldiğinin bir delilidir. Her karesi ayrı bir mucize olan evren de, çok açıktır ki onu eşsiz bir ilim, kudret ve sanatla var eden Yüce Allah'ın eseridir.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al

HAYVANLARDAKİ YARATILIŞ

ALLAH'IN GÜZELLİKLERİNDEN BİR DEMET 1

Bu kitapta canlıların sahip oldukları bu olağanüstü özelliklerden sadece bir kısmını okuyacaksınız. Ancak bu kitapta örnek verilen canlıları okurken unutulmaması gereken önemli bir nokta bulunmaktadır: Sözü edilen canlıların hiçbiri bir bilince veya akla sahip değillerdir, hatta bir kısmının bir beyni dahi yoktur. Öyle ise bu canlıların sahip oldukları üstün özellikleri onlara vermek, örneğin bir arının kendi aklını kullanarak matematik harikası petekleri inşa ettiğini söylemek akla ve mantığa uygun olmayacaktır. İlerleyen sayfalarda daha da iyi anlaşılacağı gibi bu canlıların sahip oldukları karmaşık sistemlerin, doğayla olan mükemmel uyumlarının tesadüfler sonucunda oluştuğunu iddia etmek de aynı derecede akıl ve mantık dışıdır.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
ALLAH'IN GÜZELLİKLERİNDEN BİR DEMET 2

Her canlının üremesi, beslenmesi, barınması ve korunması gibi konularda verilebilecek binlerce örnek vardır. Ancak bu örnekler arasında, üzerinde mutlaka durup, düşünülmesi gereken çok önemli bir ortak nokta bulunmaktadır. İnsanların araştırma, inceleme sonucu elde ettikleri, bilgiye dayalı olan tüm bu işlemleri söz konusu canlılar var oldukları ilk günden beri milyonlarca yıldır, üstelik de kusursuz bir şekilde yapmaktadırlar. İşte bu noktada düşünen ve aklını kullanmayı bilen insanın aklına çeşitli sorular gelir: Canlılardaki benzersiz çeşitliliğin kaynağı nedir? Tümü bir bilincin ve aklın delili olan bu sistemler nasıl ortaya çıkmıştır? Bu bilinç, hayvanların ve bitkilerin kendilerine mi aittir? Elbette ki böyle birbirine bağlı mekanizmaları oluşturanlar, bu canlıların kendileri değildir; karar veren ve bu kararı uygulayanlar da bu canlılar değildir. Her detayında üstün bir bilgi bulunan canlılardaki yapılar rastlantılarla da açıklanamaz. Çünkü bu kusursuz sistemlerin kendi kendine oluşması asla mümkün değildir. Yeryüzündeki tüm canlılara ihtiyaçları olan özellikleri veren, onlara neler yapmaları gerektiğini ilham eden kısacası onları yaratan, üstün bir akıl ve ilim sahibi, tüm alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bu kitapta, Allah'ın emri gereği üzerinde dikkatle düşünülmesi için O'nun göklerde ve yerde yarattığı milyonlarca delilden bazı örnekler verilmiştir.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
ALLAH'IN GÜZELLİKLERİNDEN BİR DEMET 3

Bunları tesadüflerle açıklamak, kendiliğinden zaman içinde oluşmuş demek mümkün değildir. Rasgele tesadüflerin, yeryüzündeki milyonlarca canlı türüne etki etmesi ve onları birbirinden üstün özelliklerle donatması imkansızdır. Bu, apaçık bir gerçektir. Aksini iddia etmek ise aklın ve mantığın sınırlarını aşmak olur. Bunu, yalnızca çevresindeki canlıları gözlemleyerek biraz düşünen bir insan rahatlıkla anlayabilir. Ama ne ilginçtir ki, bu "biraz düşünme"yi yapmayan, aklın ve mantığın sınırlarını kesin olarak aşan bir grup insan vardır. Bu insanlar yeryüzünde var olan tüm canlıların tesadüflerin bir eseri olduğunu iddia ederler.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
ALLAH'IN GÜZELLİKLERİNDEN BİR DEMET 4

İşte, Allah'ın Güzelliklerinden Bir Demet-4 adlı bu kitapta benzer soruların cevapları ile birlikte canlıların davranışlarından ve vücutlarındaki tasarımlardan çeşitli örnekler verilmektedir. Kitabın amacı, bu serinin diğer kitaplarında da olduğu gibi, tüm canlıların Allah'ın varlığının delilleri olduğunu bir kere daha okuyucuya hatırlatmaktır.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
BALARISI MUCİZESİ

Arıların olağanüstü özelliklerini incelediğimizde, bu canlıların insanların bile başaramayacakları işleri kolaylıkla yaptığını görürüz. Olağanüstü hassas hesaplar yapar, plan örnekleri sergilerler. Bunun sırrı ise, bu canlılara verilmiş olan İlahi emirdir: Kuran'da balarısının Allah'tan gelen özel bir ilhamla hareket ettiği haber verilmektedir.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
DOĞADAKİ MÜHENDİSLİK

Baykuşların gecenin sessizliğinde fark edilmeden avlarına nasıl yaklaşabildikleri üzerinde bilim adamları çeşitli araştırmalar yapmışlardır. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin "Hayalet Uçak Projesi" dahilinde yürütmekte olduğu araştırmalar baykuşlardaki benzersiz kanat yapısını ortaya çıkarmıştır. Diğer kuş türlerinin kanatlarındaki tüy yapısı keskin kenarlıdır. Baykuş tüyleri ise bunun tam tersine ince ama keskin olmayan bir yaratılışa sahiptir. Bu özel yaratılış gece avlanan bu canlıya uçuş sırasında tam bir sessizlik sağlar. NASA Langley Araştırma Merkezi'ndeki bilim adamlarının yaptıkları açıklamalara göre, baykuşun yumuşak kenarlı tüylere sahip kanatları, hava türbülansını yani gürültüyü engellemektedir. Askeri tasarımcılar ise baykuş kanatlarını taklit ederek, hayalet uçakları gökyüzünde fark edilmeden uçurabilmenin yollarını aramaktadırlar. Doğa buna benzer yaratılış harikaları ile doludur. Bu kitapta canlı bedenlerinde bulunan ve Allah'ın üstün yaratmasını gösteren mühendislik örnekleri ele alınmaktadır.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
HAYVANLARDA GÖÇ MUCİZESİ

Bir ay boyunca yere hiç inmeden 15.000 km. uçan albatroslar, göçleri sırasında dünyanın çevresini dolaşan kırlangıçlar, 3.000 km.lik bir mesafeyi katedebilen çekirgeler, doğumlarından kısa bir süre sonra 6.000 kilometrelik yolculuğa çıkan yılan balıkları ve daha birçok canlı. En hafifleri 35-40 gram olan, en ağırları ise 130 tona kadar varabilen bu canlılar yaşamları boyunca bir yerden başka bir yere seyahat ederler. Göç olayında pek çok hayvan kilometrelerce mesafeyi, hiçbir yol gösterici, hiçbir vasıta olmadan kateder. Bunun önemi, hava koşulları ve iklim değişiklikleri dikkate alındığında ve katedilen mesafeler hayvanların vücut ölçüleri ile kıyasladığında daha da çarpıcı boyutlara ulaşır. Göçteki dikkat çekici nokta sadece mesafelerin uzunluğu değildir. Birçok göçmen kuş bir bölgede senelerce yaşadıktan sonra eski kışlık bölgesine geri dönebilir. Bunların yanı sıra göç yolculuğu büyük bir fizyolojik hazırlığı gerektirir. Yüksek enerji gereksinimi, kötü hava koşulları, yemek bulma problemleri ve düşmanlar ise göç sırasında karşılaşılabilecek olumsuz koşullardan sadece birkaçıdır. Tüm bu zorluklara rağmen kuşlar uzun mesafeleri nasıl aşmaktadırlar? Üstelik pek çok canlı onları göçe zorlayacak kötü hava şartları ya da besin kaynaklarında bir azalma gibi sebepler olmamasına rağmen nasıl karar almakta ve ne zaman göç etmeleri gerektiğini nereden bilmektedirler? Göç esnasında yönlerini bulmak için onlara kim rehberlik etmektedir? Bir başka ifadeyle, kör tesadüfler kuşlara yön bulmayı, uzun mesafeleri katederken enerji tasarrufunda bulunmayı, zamanı algılamayı nasıl öğretmişlerdir? Kuşkusuz tesadüflerin zaman belirleme ve yön bulma gibi şuur gerektiren kavramları bilip, bunları canlılarda mekanizma olarak var etmesi söz konusu değildir. Tüm bu soruların cevabı bize bilinç ve akıl sahibi bir Yaratıcı'nın varlığını göstermektedir. Kuran'da "... O'nun, alnından yakalayıp-denetlemediği hiçbir canlı yoktur" (Hud Suresi, 56) ayetiyle bildirildiği gibi, tüm canlılar Allah'ın denetimindedir. Bu kitapta Allah'ın yaratışındaki ihtişam, hayvanların hayranlık uyandırıcı göçleri konusu ele alınarak anlatılmaktadır.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
KARINCA MUCİZESİ

Bu kitapta size, çok yakından tanıdığınız, her zaman her yerde rastladığınız fakat fazla dikkatinizi çekmeyen, çok becerikli, çok sosyal, çok akıllı bir varlığı, "karınca"yı anlatacağız. Yaşantımız içinde hiçbir zaman önem ifade etmeyen bu milimetrik varlıkların, mucizelerle dolu hayatlarını inceleyeceğiz.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
KONUŞAN KUŞLAR MUCİZESİ

Yeryüzündeki canlı türlerinin her biri mucizevi özellikler ve hayranlık uyandıran yeteneklerle yaratılmışlardır. Tek bir canlı türü incelendiğinde dahi, Allah'ın ihtişamlı yaratışının yüzlerce delilini görmek mümkündür. Kuran'da bir ayette "Yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır." (Enam Suresi, 38) şeklinde bildirilmektedir. Bu ayette dikkat çekilen kuşlar, üzerinde düşünülmesi ve incelenmesi gereken canlı topluluklarındandır.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
ÖRÜMCEKTEKİ MUCİZE

Bazı insanlar bu kitabı gördüklerinde, kitabın konusunun kendilerini pek ilgilendirmediğini düşünebilirler. Kendi kendilerine, küçük bir böcek hakkında yazılmış bir kitabın hem onlara fazla bir şey ifade etmeyeceğini, hem de içinde bulundukları "yoğun tempo" nedeniyle bu tür bir kitaba ayıracak zamanları olmadığını söyleyebilirler.Buna karşın, aynı kişiler, belki de ekonomiyle ya da siyasetle ilgili bir araştırma kitabını ya da bir romanı daha çekici ve daha "yararlı" bulabilirler. Ya da "hayatta başarılı olma sanatı" türünden kitapların kendilerine çok daha fazla katkıda bulunacağını sanabilirler. Oysa gerçek şu ki, şu anda elinizde tuttuğunuz kitap onu okuyan kişilere, şimdiye dek okuduğunuz pek çok kitaptan çok daha fazla "yararlı" olacak, ona çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Çünkü bu kitap, örümcek denen küçük hayvanın özelliklerini sıralamak için yazılmış bir biyoloji kitabı değildir. Kitap, küçücük bir canlı olan örümceği konu edinir fakat yönelttiği gerçek ve verdiği mesaj çok büyüktür. Çünkü örümcek konusu, bir böcek cinsi hakkında kitap yazmış olmak için değil, çok daha büyük ve hayati bir gerçeğe işaret etmek için ele alınmıştır. Bir anahtar gibi... Anahtar tek başına önemsiz gibi gözüken bir alettir. Onu daha önce hiç anahtar görmemiş dolayısıyla anahtar ile kilit arasındaki ilişkiden haberi olmayan bir insana verirseniz, elindeki şeyi anlamsız ve işe yaramaz bir metal parçası olarak görecektir. Oysa bazen bir anahtar, açtığı kilidin arkasındaki şeye göre, dünyanın en önemli şeylerinden birisi olabilir.Bu kitap da, örümceği tek başına bir konu olarak ele almak amacıyla değil, onu bir "anahtar" olarak kullanmak amacıyla yazılmıştır. Bu anahtarın açtığı kilidin arkasındaki gerçek ise, bir insan için tüm yaşamı boyunca karşılaşabileceği en büyük gerçektir. Gerçek şudur; insan ve içinde yaşadığı evren, en ince noktasına kadar Allah tarafından yaratılmıştır ve O'nun varlığını göstermek, O'nu yüceltmek için vardırlar. Bundan dolayı da, bu evrenin içinden çekilip alınacak tek bir parça, örneğin tek bir bitki ya da tek bir hayvan hakkında düşünmek, insanı tüm bir evrenin anlamını kavramaya yaklaştırabilir. Tek bir canlı, evrenin anlamını kavramaya yarayan bir "anahtar" olabilir.Örümceklerin çok az kimse tarafından bilinen şaşırtıcı ve hayranlık verici özelliklerini anlatan ve bunu yaparken hep "nasıl" ve "niçin" sorularını soran bu kitap, işte bu amaç için yazılmıştır. Ve sırf bu amaç nedeniyle de, şimdiye kadar okuduğunuz pek çok kitaptan daha önemlidir.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
SİVRİSİNEK MUCİZESİ

Gözler Allah'ı göremez, ama O, varlığının sayısız delilini insanların gözleri önüne sermiştir. Allah sonsuz aklını ve bilgisini dilediği canlı üzerinde gösterir. Sonsuz merhametinden dolayı, insanların Kendi varlığını kolaylıkla fark edebilmeleri için umulmadık en aciz, hiçbir akla ve zekaya, hatta beyne bile sahip olmayan canlılara akılalmaz işler yaptırır.Bunun bir sonucu olarak, kuşlardan sürüngenlere, balinalardan böceklere kadar büyük küçük birçok canlı, kendilerinden beklenmeyecek derecede akılcı ve başarılı davranışlar sergilerler. Bu hareketlerin çoğu insanları şaşırtır. Bir çoğunun -örneğin örümceğin çelikten daha sağlam bir ip üretmesinin- karşısında ise, kendini akıllı, bilgili, bilinçli gören insanoğlu bile aciz kalır.Bu kitabın konusu olan sivrisinek de, insanları hayrete düşürecek davranışlar sergileyen söz konusu canlılardan biridir.Ancak sivrisinek, bu canlılardan en sık karşılaştığımız, varlığına en alışık olduğumuz, belki de en az önemsediğimiz ve en değersiz gördüğümüzdür. "O halde, neden sivrisinek?" sorusu gelebilir insanın aklına. Allah, bu sorunun cevabını Kuran'da şöyle bildirmektedir:"Şüphesiz Allah, bir sivrisineği de, ondan üstün olanı da, (herhangi bir şeyi) örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler, kuşkusuz bunun Rableri'nden gelen bir gerçek olduğunu bilirler; inkar edenler ise, 'Allah, bu örnekle neyi amaçlamış?' derler. (Oysa Allah,) Bununla birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayete erdirir. Ancak O, fasıklardan başkasını saptırmaz." (Bakara Suresi, 26)

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
TERMİT MUCİZESİ

Yeryüzünde insanı hayrete düşürecek kadar farklı çeşitte canlı türü yaşar. Görmeye alışık olduğumuz karıncalar, balarıları, köpekler, kediler, sinekler, örümcekler, atlar, tavuklar, martılar, serçeler ve diğerlerinin yanısıra bir de pek sık rastlamadığımız canlılar vardır. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan, kimi zaman ismini bile duymadığımız, duysak da neye benzediğini bilmediğimiz milyonlarca canlı türü yaşamaktadır. Bu kitapta konu edilen canlı da çevremizde görmeye alışık olmadığımız bir böcek türüdür. Yaşantısı ve görünüşü ile kısmen karıncalara benzeyen bu türün ismi "termit"tir. Termit hakkında bir kitap bazı insanlar için şaşırtıcı olabilir. Küçük bir böcek hakkında anlatılacak çok fazla şey olamayacağını düşünenler çıkabilir. Ancak bu düşüncenin yanlış olduğu, termitlerin özellikleri okunduğunda hemen fark edilecektir. Çünkü bu küçük canlı insana çok farklı bir düşünce ufku açabilecek özelliklerle donatılmıştır.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al

İNSAN MUCİZESİ

GÖZDEKİ MUCİZE

Şu anda yeryüzündeki en büyük mucizelerden biri gerçekleşiyor. Bu yazıya bakıyor, okuyor ve anlıyorsunuz. Bir kağıt üzerine çizilmiş semboller beyninizde anlam kazanıyor, çünkü görüyorsunuz. Yaşamımızda sahip olduğumuz herşey gözlerimiz sayesinde bir anlam kazandı. Ailemizi, dostlarımızı, evimizi, işimizi, kısaca yaşamımız boyunca karşılaştığımız herşeyi gerçek anlamıyla gözlerimiz sayesinde tanıdık. Onlarsız dünyayı hiçbir zaman tam olarak algılayamazdık. Gözlerimiz olmasaydı bir rengin, bir şeklin, bir manzaranın, bir insan yüzünün, güzellik denilen kavramın nasıl bir şey olduğunu hiçbir zaman hayalimizde canlandıramazdık. Oysa, gözlerimiz var, etrafımızı görüyoruz ve şu anda siz de önünüzdeki yazıyı gözleriniz sayesinde okuyabiliyorsunuz. İster farkında olun, ister olmayın, sahip olduğumuz bu mucizevi organ bize bazı yükümlülükler getiyor. Bunu Allah bize şöyle bildiriyor: De ki: "Sizi inşa eden (yaratan), size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz?" (Mülk Suresi, 23) Bir çift göze sahip olmayı doğal karşılayan çoğu insan bu büyük mucizenin değerini kavrayamamıştır. Aynı şekilde, gözlerinin Allah'ın yeryüzündeki delillerini görebilmek, O'nun varlığını hakkıyla takdir edebilmek ve şükretmek için verilmiş bir nimet olduğunu da anlayamamıştır. Elinizdeki bu kitap, Allah'ın yeryüzündeki ayetlerinden biri olan gözdeki üstün yaratılış örneklerini ve mucizeleri gözler önüne sermektedir. Aynı zamanda, ait olduğu serinin diğer örnekleri gibi, tarihin en büyük bilim sahtekarlığı olan Evrim Teorisinin iç yüzünü ortaya çıkarmaktadır. "Gözleri düşünmek beni bu teoriden soğuttu" diyen Darwin'den çağımızın bir çok evrimci bilim adamına kadar hiçbir yaratılış karşıtı kişi gözün varlığını evrimle açıklayamamıştır. Değil gözün varlığı, gözü oluşturan hücreler, hatta bu hücreleri oluşturan proteinlerden bir tekinin bile varlığı evrim tarafından açıklanamamaktadır.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
İNSANIN YARATILIŞ MUCİZESİ

Bu dünyaya nasıl geldiğinizi hiç araştırdınız mı?Sahip olduğunuz bedeni kimin yaptığını?Gözlerinizi, ellerinizi, organlarınızı kimin inşa ettiğini?...Eğer bu soruları biraz araştırırsanız, ilginç bir gerçekle karşılaşırsınız: Bundan yıllar önce, tek bir hücreden ibaret, gözle görülmeyecek kadar küçük, mikroskobik bir canlıydınız. Hem büyüklüğünüz hem de sizi oluşturan maddeler, herhangi bir bakteriden pek farklı değildi. Ama bir mucize gerçekleşti ve o bakteri büyüklüğündeki hücre, milyarlarca kat büyüyerek bir bebeğe dönüştü. O bebek de büyüdü ve akıllı bir insan oldu. O insan ise şu anda kendi yaratılışıyla ilgili olan bu kitabın kapağını okuyor!... Peki bu mucize nasıl gerçekleşti? Bu kitapta bu sorunun cevabını öğreneceksiniz. İnsanın yaratılışının ne kadar büyük bir mucize olduğunu anlayacak ve insanı bir damla sudan yaratan Yüce Allah'ın sonsuz kudretinin delillerini göreceksiniz. İnsanın "tesadüfen" var olduğunu ileri süren evrim teorisinin ise, akla ve bilime aykırı bir hurafe olduğuna tanık olacaksınız. Dahası, sizi yaratmış olan Allah'ın, sizi bir kez daha diriltmeye mutlak kadir olduğunu kavrayacaksınız.İnsan, 'kendi başına ve sorumsuz' bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi, akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yarattı ve bir 'düzen içinde biçim verdi.' Böylece ondan, erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. (Öyleyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? (Kıyamet Suresi 36-40)

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
İNSAN MUCİZESİ

İnsan bedeni, birçok açıdan bakıldığında, kendi içinde apayrı bir "alem", apayrı bir "şehir" gibidir. Bu şehrin içinde ulaşım yolları, binalar, fabrikalar, alt yapı sistemleri, en üstün teknolojilerden daha üstün teknolojiye sahip cihazlar, kendisinden hiç beklenmeyecek şekilde şuur gösteren, konusunda uzmanlaşmış elemanlar (hücreler, hormonlar, salgı bezleri), tam teçhizatlı askerler ve daha birçok harika vardır. Bu küçük "alem" içinde gerçekleşen olayları düşünmek son derece önemlidir. Çünkü bunu düşünmeye başlayan insan, büyük bir büyüden de kurtulmaya başlamış olacaktır. Kendi bedenindeki mükemmel yaratılışa tanık olmuş bir insana artık "insan tesadüfen var olmuştur" tarzı evrimci masallar anlatmak mümkün değildir.Bu kitabı okuduğunuzda reddedilemeyecek büyük gerçeği bir kez daha göreceksiniz: Allah, sizi üstün bir ilim ve kudret ile yoktan yaratmıştır. Bunun karşılığında insana düşen, her sabah kalktığında kendisine verilen yeni günün ve sahip kılındığı bedenin Allah'ın bir lütfu olduğunu bilmek ve O'na çokca şükretmektir.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
KAN VE KALP MUCİZESİ

Bedeninizde akan kanın varlığından daha önce hiç haberiniz olmasaydı ve bir gün bunu aniden keşfetseydiniz, bir hayli şaşırırdınız. Sizi ilk hayrete düşüren, derinizin hemen altında alabildiğine kırmızı bir rengin hakimiyeti olurdu. Bu sıvının son derece hızlı bir biçimde hiç durmadan akmakta olduğunu öğrendiğinizde ise daha da çok şaşırırdınız. Herhangi bir nedenle dışarıya akan kanın bir süre sonra "kendiliğinden" durup pıhtılaşarak, aktığı bölgeyi tamamen farklı bir görünüme getirmesi ise şaşkınlığınızı daha da artırırdı. Biraz detaylı incelediğinizde ise kan olmadan bedeninizin yaşayamadığını ama belki de daha ilginci, "bedeniniz olmadan da kanın yaşayamadığını" fark edecektiniz. Bütün bunlar ise kafanızda daha birçok sorunun oluşmasına neden olacaktı. Bu sıvının neden böyle "özel" olduğunu ve bedeninize kim tarafından, neden ve nasıl yerleştirilmiş olduğunu merak etmeye başlayacaktınız. Evrimcilere göre bu soruların cevabı tesadüflerdir yani insan bedenindeki kusursuzluk, evrendeki muazzam düzen, birbirinden çeşitli hayvan ve bitkiler, kısacası var olan herşey "tesadüfen" oluşmuştur. Ancak yeryüzündeki "herhangi bir şey" biraz derinlemesine incelendiğinde, evrim teorisinin ne kadar büyük bir yanılgı olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Her sistem öylesine detaylı ve akılcıdır ki, tesadüflerle meydana gelmesi bir yana, tek bir tesadüfün bile sistemin akışını bozacağı hemen görülür. Sistemin her parçasında, her detayında kusursuzluk vardır. İnsanın detaylarını henüz bir yüzyıl önce ve sadece genel hatları ile keşfedebildiği bu mükemmel sistemi yaratan herşeyden üstün olan, sonsuz güç sahibi Yüce Allah'tır.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
KOKU VE TAT MUCİZESİ

Dünyaya geldiğinizden bu yana koku ve tat alma duyularınızı kullanıyor, on binlerce kokuyu ve tadı hiçbir güçlük çekmeden algılayabiliyorsunuz. Çünkü bunu mümkün kılan harikulade sistemlere sahipsiniz. Koku ve tat alma duyularınız bir ömür boyu durup dinlenmeksizin, tek bir hata yapmaksızın sizin adınıza faaliyet gösterirler. Üstelik bunlar için herhangi bir bedel ödemediniz; böyle bir beceriyi elde etmek için hiçbir eğitim almadınız, özel bir çaba harcamadınız.Konuyla ilgili tıp ve biyoloji kitaplarında, koku ve tat almamızı burnumuzun, dilimizin ve beynimizin varlığına borçlu olduğumuz yazar. Bu organlar aracılığıyla koku ve tat aldığımız elbette doğrudur. Peki dilimizin, burnumuzun ve beynimizin varlığını kime borçluyuz?Çoğu insan burnu ile koku, dili ile tat aldığını bilmesinin yeterli olduğunu; bundan ötesinin kendisini ilgilendirmediğini düşünür. Oysa bu büyük bir hatadır. Şüphesiz, sahip olduğumuz herşey gibi, bu harika nimetleri de Alemlerin Rabbi olan Allah'a borçluyuz. Koku ve tat alma sistemleri incelenirse, bu kusursuz sistemlerin hayranlık uyandıran yaratılış delilleriyle dopdolu olduğu açıkça görülür. Bu kitabın amacı, bu sistemlerdeki yaratılış gerçeklerini ortaya koymak, Allah'ın sınırsız ilmini ve kudretini tefekkür etmeye, O'nun sayısız lütuflarını gereği gibi kavramaya yardımcı olmaktır.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
VÜCUT ELEKTRİĞİ MUCİZESİ

Şöyle bir düşünelim, elektriksiz hayat nasıl olurdu? Böyle bir durumda 15 katı asansörsüz çıkmanız, buzdolabında sakladığınız yiyeceklerin bozulmaması için çözüm aramanız gerekecekti. Haberleri televizyondan koltuğunuza yaslanarak takip edemeyecek, mikrodalga fırında yemeğinizi ısıtamayacak, müzik setinizden sevdiğiniz bir müziği dinleyemeyecek, saçınızı kısa sürede kurutamayacak, klimanızla serinleyemeyecek, bir düğmeye basarak odanızı aydınlatamayacak, bulaşık-çamaşır-kurutma gibi temizliğiniz için gerekli olan makineleri çalıştıramayacaktınız. Geceleri eviniz güvensiz ve karanlık olacak, elektrikli kalorifer, su ısıtıcısı, masa lambası, video ve bilgisayar gibi hayatınızı kolaylaştıran, yaşamınıza hız katan pek çok teknolojik aletten uzak bir yaşantınız olacaktı.Şehir içindeki sistemlerin işlemesi, kurulu düzenin devam etmesi nasıl elektriğe bağımlı ise, vücudumuzda da enerji üretimi, iletişim, güvenlik, bakım-onarım gibi hemen hemen her türlü işlem için elektriğe ihtiyaç duyulur. Kısacası elektrik, vücudumuz için hayati bir öneme sahiptir. Çünkü vücudumuzdaki elektrik sistemi olmadan canlılıktan söz etmek mümkün değildir ve bu ihtiyaç bir şehrin ihtiyacından çok daha vazgeçilmezdir.İnsan vücudu, elektronik ile ilgili son derece karmaşık bilgileri kapsayan, elektrik enerjisinden nasıl yararlanılacağını bilen akıllı sistemler içerir. Nitekim bilim adamları vücudumuzdaki elektrik sistemini tarif ederken, elektronikte kullanılan terimleri kullanırlar: Piller, motorlar, pompalar, jeneratörler, devreler, akım, direnç, voltaj, yalıtım, yük... Bu terimleri kullanmadan sinir sistemini tarif etmeleri pek mümkün değildir. Son yüzyıllarda keşfedilen teknolojik sistemlerin işlemesi için gerekli olan prensiplerin, insan bedeninde ilk andan itibaren mevcut olması, Allah'ın vücudumuzu saran üstün ilminin bir göstergesidir. Kitap boyunca anlatılan detaylar da, Rabbimiz'in sonsuz ilminin kavrayabildiğimiz örneklerinden sadece birkaçını oluşturmaktadır.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al

MİKRODÜNYA VE YARATILIŞ

HAYAT BOYU ÇALIŞAN MUCİZE MAKİNE: ENZİM

Bir enzim, içinde mikroskobik boyutta yüzden fazla yapı taşının üç boyutlu bir şekilde birleştiği, insan aklının zorlukla çözebileceği kadar detaylı, kimyasal bir mucizedir. Vücuttaki görevi, tüm işlemleri “hızlandırmaktır”. Gözümüzü kırpabilmemiz, elimizi hareket ettirebilmemiz, görebilmemiz, besinleri sindirebilmemiz, kısacası yaşayabilmemiz için enzimlerin varlığı şarttır. Siz bu yazıları okurken bile enzim denen kimyasal makinelerden milyarlarcası görev başındadır. Aynı anda sayısız işlem yaparak, sizin yaşamanız için gereken sayısız fonksiyonu harekete geçirmektedirler.Bu kitap, size enzimlerin mucizevi yapıları ve işlevleri hakkında bilgiler verirken, Allah'ın verdiği nimetleri göstermek ve Allah'ın şanını yüceltmek için yazılmıştır. Rabbimiz enzim denen mikroskobik yapıları sebep kılarak, tüm varlıklar üzerindeki hakimiyetini bizlere göstermektedir. Enzim mucizesi ile sergilenen tüm detaylar, Allah'ın eşsiz bir sanatıdır.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
HORMON MUCİZESİ

Siz bu yazıyı okurken vücudunuzda milyonlarca işlem yapılmaktadır. Bu işlemlerle bedeninizin hangi bölgesinde hangi hücrelerin neye ihtiyaçları olduğu hesaplanmakta, hangi görevleri yapmaları gerektiği belirlenmekte, hücrelerin ihtiyaçlarını karşılayacak önlemler alınmakta ve hücrelere ne yapmaları gerektiği teker teker bildirilmektedir. Vücudunuzdaki 100 trilyon hücre kusursuz bir iletişim sistemi sayesinde sizin tüm ihtiyaçlarınızı size hissettirmeden karşılamaktadır. Bu kusursuz iletişim ise hormonlarınız sayesinde gerçekleşir. Elinizdeki kitapta hormonların incelenmesinin nedenlerinden biri canlılığın cansız maddelerden tesadüfler sonucunda oluşmasının kesinlikle imkansız olduğunu göstermektir. Darwinistler ve materyalistler, Allah'ın varlığına inanmazlar ve canlılığın, tesadüfler sonucunda, cansız maddelerden, kendiğilinden oluştuğunu iddia ederler. Ancak, sadece hormonlar ve hücreler arasındaki iletişim dahi, canlılarda ne kadar olağanüstü sistemlerin bulunduğunu ve bunların tesadüfen oluşmasının imkansız olduğunu göstermek açısından yeterlidir.Kitabın ikinci amacı ise, Allah'ın varlığına iman edenlere, Allah'ın yaratışındaki kusursuzluğu ve mükemmelliği bir kez daha örnekleriyle göstermek ve bu vesileyle O'nu en güzel isimleriyle yüceltmektir.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
HÜCREDEKİ BİLİNÇ

Darwinizm'in ortaya atıldığı 19. yüzyılın en belirgin özelliği bilim ve teknoloji düzeyinin son derece geri olmasıydı. Bu durum ise evrim taraftarlarının"canlılığın temelde basit bir yapıya sahip olduğu" yönünde gerçek dışı bir görüşü benimsemelerine yol açmıştı. Darwin'in en büyük destekçilerinden biri olan Alman biyolog Ernst Haeckel'in hücreyi "jöle kıvamında basit bir baloncuk" olarak tanımlaması o dönemin bu ilkel bilim anlayışını gözler önüne sermekteydi.Bu geri kalmış bilim düzeyi evrimcilerin canlı hücresinin doğal şartlarla, kendiliğinden, kolayca oluşabileceği şeklindeki akıl dışı iddialarını çekinmeden savunmalarına imkan tanıyordu: Ancak evrimciler büyük bir yanılgı içindeydi… Darwin'den günümüze kadar geçen, yüzyılı aşkın bir süre içinde, bilim ve teknolojide dev adımlar atıldı. Bilim adamları, Haeckel'in "jöle kıvamında basit bir baloncuk" dediği hücrenin gerçekte nasıl üstün ve karmaşık bir yapıya sahip olduğunu keşfettiler. Ve hücrenin hiç de önceden sanıldığı gibi basit bir yapı olmadığını hayretle gördüler. Tam aksine, hücrenin içinde, Darwin zamanında hayal bile edilemeyecek kadar kompleks bir sistem olduğu ortaya çıktı.Elinizdeki bu kitapta, son derece kompleks ve mükemmel sistemlere sahip, minyatür bir teknoloji harikası olan hücredeki yaratılış mucizelerini tanıyacaksınız. Hücre içindeki organellerin, hücrede üretilen enzimlerin, hormonların ve diğer moleküllerin, kendilerinden kaynaklanması mümkün olmayan olağanüstü bir bilinçle gerçekleştirdikleri, akılcı, planlı ve hesaplı hareketleri göreceksiniz. İnsan bedenindeki yaklaşık yüz trilyon hücrenin herbirinde sergilenen bu üstün akıl ve bilincin örneklerini okuyacaksınız ve her zaman olduğu gibi canlı-cansız tüm varlıkların bilinçsiz tesadüflerin değil, Alemlerin Rabbi olan Allah'ın üstün kudretinin, bilgisinin ve sanatının bir eseri olduğuna şahitlik edeceksiniz.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
HÜCREDEKİ MUCİZE

Bu kitabın konusu, insan vücudunun yapıtaşı olan hücredir. Çoğu kişinin gözünde bu konu biyolojinin ya da kısmen kimyanın ilgi alanına girer. Buna göre, insan hücresi ile ilgili bir kitap, ancak bir biyoloji ya da kimya kitabı olmalıdır. Oysa elinizde tuttuğunuz kitap kesinlikle bir kimya ya da biyoloji kitabı değildir. Amaç, okuyucunun konu hakkındaki bilimsel birikimini artırmak, ona biyolojik detaylar öğretmek de değildir. Çünkü hücre hakkındaki biyoloji bilgisini artırmak insana tek başına fazla bir şey kazandırmaz. Bu bilgiler zaten okullarda öğrencilere aktarılır, ama çoğu bunları çok kısa sürede bir daha hatırlamamak üzere unutur. Bunun nedeni, okullarda öğrencilere verilen bu tür bilgilerin tamamen çarpık bir mantık örgüsü içinde sunulmasıdır.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
HÜCRE ZARINDAKİ MUCİZE

Bu kitapta bir hücrenin içinde yaşanan olayların, bundan 30-40 yıl önce hayal bile edilemeyecek kadar kompleks, planlı ve "akılcı" olduğunu inceleyeceğiz. Hiç unutmamamız gereken bir gerçek, sözünü edeceğimiz moleküllerin hiçbirinde, yaptıkları "akılcı" işleri planlayacak ve yürütecek bir akıl olmadığıdır. Ortada, bu moleküller üzerinde sergilenen benzersiz bir akıl vardır, ama bu aklın kaynağı maddenin kendisine ait değildir. Aynı üstün akıl, Big Bang'in ardından oluşan olağanüstü hassas dengelerde, dev yıldızların içindeki nükleer reaksiyonlarda veya elementlerin yaşam için en ideal olan yapılarında da ortaya çıkmaktadır. Schroeder'in dediği gibi, "tek bir bilinç, evrensel bir hikmet, evreni kuşatmış durumdadır". Evreni kuşatan bu bilinç, Yüce Allah'ın sonsuz ilmi ve aklıdır.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
MİKRODÜNYA MUCİZESİ

"Tek başımayım" dediğiniz bir anda bile aslında oldukça fazla sayıda canlı ile berabersiniz. Vücudunuzda sizinle birlikte yaşayan ve sizi sürekli olarak koruyan kimi zaman da hastalanmanıza neden olan bakteriler, oturduğunuz koltuktan halınıza, soluduğunuz havaya kadar her yere yayılmış durumdaki akarlar, mutfağınızda birkaç gündür dışarıda beklettiğiniz yiyeceklerde üremeye başlayan küf ve mantarlar… Bunların hepsi kendi yaşam şekilleri, beslenme sistemleri ve çeşitli özellikleri ile apayrı bir alem oluştururlar.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
MOLEKÜL MUCİZESİ

Bu kitabı elinizde tutarken aslında molekülleri tutuyorsunuz. Yanıbaşınızda duran kahvenizi yudumlarken aslında molekülleri içiyorsunuz, burnunuza gelen kahve kokusuyla aslında kahvenin yaydığı koku moleküllerini soluyorsunuz. Kahvenin tadını alan diliniz de, tüm bu yazıları okuyan gözleriniz de biraraya gelmiş moleküllerden başka birşey değiller. Nefes alıyorum derken, gerçekte havadaki molekülleri içinize çekiyorsunuz. Moleküller sayesinde hissediyor, görüyor, koku ve tat alabiliyorsunuz. Kısacası, etrafınızdaki herşey gibi aslında siz de moleküllerden oluşuyorsunuz. Peki, sizi ve tüm evreni oluşturan moleküller nedir? Aslında derinizi, oturduğunuz sandalyeyi ya da bir kedinin tüylerini oluşturan moleküller, gözle görülmeyen atomların birbirleriyle yaptıkları elektron alışverişinden başka birşey değildir. Atomlar birbirlerine elektronlarını vererek bir ortaklık kurar ve böylelikle molekülleri oluşturarlar. Bu gözle görülmeyen hareketin sonuçları ise göz kamaştırıcıdır; gezegenlerden insanlara, ırmaklardan yeşil ormanlara, ceylanlardan tren yollarına, papatyadan elmaya kadar sayısız çeşitlilikte canlı ve cansız varlık. Bu kitapta, Allah'ın, atomları ve atomlar arasındaki bağlantıları sebep kılarak yarattığı moleküller ve moleküllerdeki olağanüstü özellikler her okuyucunun anlayabileceği bir anlatımla incelenmiştir. Gözle görülmeyen atomların, tüm evrendeki nesnelerin tamamını nasıl oluşturduklarını öğrenen ve bunun üzerinde akıl ve vicdan ile düşünen her insan, Rabbimiz'in sonsuz kudretini, aklını ve benzersiz yaratışını görecek, O'nun karşısında ne kadar aciz olduğunu anlayarak, Allah'ın gücüne boyun eğecektir.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
PROTEİN MUCİZESİ

Günlük yaşamda "protein" kavramı genellikle iyi bir beslenmeyi çağrıştırır. Çoğu kimse, bir insanın sağlıklı bir beden için bol miktarda protein alması gerektiğini duymuştur, ama bundan daha fazlasını bilmez. Oysa proteinler, bize önemli gerçekler gösteren mucizevi moleküllerdir. Farklı atomların farklı şekillerde, ama mutlaka belirli bir plana göre dizilmesiyle oluşan bu dev moleküller, bizlere yaratılışın ne kadar büyük bir sanat olduğunu göstermektedirler.Bu kitapta proteinlerdeki bu büyük sanat incelenmekte ve Allah'ın canlılığı ne kadar muhteşem bir ilimle yarattığı gözler önüne serilmektedir.Kitapta ayrıca yaratılışı reddeden Darwin'in evrim teorisi de ele alınmakta ve bu teorinin ne kadar büyük bir aldanış olduğu ispatlanmaktadır. Sadece tek bir proteinin yapısındaki tasarım bile, canlılığı tesadüflerle açıklamaya çalışan bu teoriyi yıkmaya yeterlidir...

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al
SAVUNMA SİSTEMİ MUCİZESİ

Hayatımız boyunca onlarca, belki yüzlerce kez hasta oluruz. Bitkinleşir, ateşlenir, yatağa düşer, ama bir kaç gün sonra da iyileşiriz. Peki bu hastalık sırasında vücudumuzda ne olmaktadır? Bizim "hastalanma" ve "iyileşme" dediğimiz bu olaylar sırasında vücudumuzda olağanüstü bir savaş yaşanır. Hastalanmamıza neden olan şey, vücudumuzda yabancı bir takım "canlıların" girmesidir. Gözle göremediğimiz mikroplar vücuda girerek hızla yayılmaya başlarlar. Eğer vücudun bu istilaya karşı koyacak bir mekanizması olmasa, bizi bir haftaya kalmadan ölüme sürükleyebilecek minik canavarlardır bunlar.Ama vücudun mikroplara karşı koyan bir mekanizması vardır. Hem de, "savunma sistemi" olarak bilinen bu mekanizma, dünyanın en disiplinli, en kompleks ve en başarılı ordusudur. Piyadelerden, ağır zırhlılardan, istihbarat birimlerinden oluşan ve hatta düşmanları fişleyen bir "bilgi işlem" merkezi bulunan savunma sistemi, yaşamımız boyunca mikroplarla savaşır.Bu sistem, Allah'ın üstün yaratışının bir ispatıdır. Canlılığı rastlantılarla açıklamaya çalışan evrim teorisi ise, savunma sistemindeki olağanüstü özellikler karşısında çaresizdir.

Satış Sitesi Linkleri : Satın Al