DOĞA VE YARATILIŞ

www.bilimteknoloji.org
www.bitkidunyasi.net

Tüm varlıkları olduğu gibi, insan yaşamı için son derece önemli dengeleri sağlayan bitkileri de kusursuzca yaratan, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanan bu sitenin amacı, yaratılış delillerinden biri olan bitkilerdeki mucizevi özellikleri gözler önüne sererek, günlük yaşamın akışı içinde birçok insanın sürekli karşılaştığı ama "yaratılış mucizesi" olduğunu aklına getirmediği, görüp de üzerinden geçtiği konuları hatırlatmaktır. Tüm hayatı boyunca belli konulara ilgi duyan, sadece kendi ihtiyaçları üzerinde düşünen, bu yüzden Allah'ın varlığının delillerini göremeyen insanlara bu konuda yeni bir ufuk açmaktır. Çünkü yaratılışın mükemmelliğini görmek ve tanımak, insanın kendisini ve tüm evreni yaratan Allah'a yönelmesinde çok önemli bir yol olacaktır.

www.denizlerdesanat.com

Yeryüzündeki hayat yalnızca karada gördüklerimizden ibaret değildir. Gözlerden uzak zengin bir denizaltı yaşamı vardır. Okyanuslar, herbiri kendine özgü tasarımlarıyla, birbirinden farklı deniz canlılarını barındırır. Öyle ki, denizlerdeki sayıları milyonlarla ifade edilen tür sayısı, yeni keşfedilenlerle her dalışta biraz daha artmaktadır. Bu sitede, okyanuslarda süren yaşamı ve birbirinden ilginç deniz canlılarını yakından tanıyacak, Yüce Allah'ın benzersiz yaratma sanatına ilk defa izleyeceğiniz örneklerle şahit olacaksınız.

www.tasarimmucizesi.com

Hayatınızı Kuşatan Tasarımların Farkına Varın! Az veya çok sayıdaki parçaların bir amaca yönelik olarak düzenli bir biçimde bir araya getirilmesine "tasarım" denir. Şu an üzerinde oturduğunuz sandalye, yolda giden arabalar, iş yerinizde bindiğiniz asansör ya da mutfaktaki tost makineniz... Tesadüfen oluşmuş olmaları imkansız olan bu ürünlerin hepsi konularında uzman kimselerce, uzun hesaplar ve uğraşılar sonucu tasarlanmışlardır. İşte günlük hayatımızda sık sık karşılaştığımız bu tasarımları aslında yaşamımızın her anında, hatta kendi bedenimizde dahi görmemiz mümkündür. Nasıl mı? Uçan bir kuştan hiç durmadan çarpan bir kalbe, saniyede 500 kez kanat çırpan bir sinekten, mis gibi kokan bir çiçeğe herşey aslında birer tasarım harikasıdır. Bu tasarımların mükemmelliğini kavrayabilmek içinse onlardaki kusursuz özellikleri fark edebilmek gerekir. İşte www.tasarimmucizesi.com sitesi, Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak, sizlere belki farkında bile olmadığınız bu muhteşem tasarımları tanıtmak için hazırlandı.

www.yaratilismucizesi.com

Günlük hayatımızda sık sık karşılaştığımız bu tasarımları aslında yaşamımızın her anında, hatta kendi bedenimizde dahi görmemiz mümkündür. Nasıl mı? Uçan bir kuştan hiç durmadan çarpan bir kalbe, saniyede 500 kez kanat çırpan bir sinekten, mis gibi kokan bir çiçeğe herşey aslında birer tasarım harikasıdır. Bu tasarımların mükemmelliğini kavrayabilmek içinse onlardaki kusursuz özellikleri fark edebilmek gerekir. İşte www.yaratilismucizesi.com sitesi, Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak, sizlere belki farkında bile olmadığınız bu muhteşem tasarımları tanıtmak için hazırlandı. Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullanılan "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz'in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ın yaratmak için herhangi bir ‘tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır: Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82) Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

EVREN VE YARATILIŞ

www.evreninyaratilisi.com

Dünya, atmosfer, uzay ve evren ile ilgili tüm hayatınız boyunca edindiğiniz bilgilerden pek çoğunu bu sitede bulacaksınız. Tek bir farkla, Harun Yahya'nın aynı adlı eserinden faydalanılarak hazırlanan bu sitede, çok iyi bildiğinizi düşündüğünüz konular, çok farklı bir bakış açısı ile ele alınmaktadır.

İNSAN MUCİZESİ

www.insanmucizesi.com

Bu sitede insan vücudundaki bazı sistemlerin nasıl çalıştığı anlatılmakta, bu sistemlerin parçalarından örnekler verilmektedir. Bilgiler detaya inilerek incelenmekte, insan bedeninin her milimetrekaresindeki ince tasarıma dikkat çekilmekte, bedenimizin derinliklerinde mucizevi işlemler gerçekleştiren hücreler, dokular, moleküller ve salgılar ele alınmaktadır.

www.kaninpihtilasmasi.com

İnsan bedeninin hemen her bölümüne milyonlarca borudan oluşan bir tesisat -damarlar- döşenmiştir. Bu boru tesisatının içinde hiç durmaksızın akan bir kan nehri vardır. Zaman zaman insan bedeninde meydana gelen küçük bir çizik veya kesik sonucunda, derinin hemen altında bulunan bu boruların içinde akan kan dışarı sızar. Normal şartlarda olması gereken, vücuttaki bütün kanın -tıpkı dibinde delik açılmış bir su şişesi gibi- bu delikten dışarı akması ve küçük bir çiziğin bile insanı kan kaybından öldürmesidir. Ancak bu gerçekleşmez. Söz konusu deliğin etrafında kan pıhtılaşmaya başlar ve pıhtılaşan kan, deliği adeta bir tıpa gibi tıkar. Bu, kuşkusuz büyük bir mucizedir. Kanın bu özelliği dünyadaki her insanın hayatını kurtarmaktadır. Aksi takdirde çok küçük bir yara bile insanların ölümüne neden olacaktır. Ancak insanlar gözlerinin önünde bulunan ve kendi hayatlarını koruyan bu mucize hakkında hiç düşünmezler. Peki bu büyük mucize nasıl gerçekleşir? Kan nasıl pıhtılaşır? Bu gibi soruların cevaplarını bulacağınız bu sitede kanı bütün özellikleriyle birlikte Allah'ın yaratmış olduğunu göreceksiniz.

MİKRODÜNYA VE YARATILIŞ

www.proteinolusumu.com

Bu sitede bulacağınız bilgiler, canlılığın yapıtaşları olan proteinler hakkındaki bilginin sadece çok küçük bir bölümüdür. Ancak okuyacağınız bilgilerden herhangi biri, 150 yıldır süren evrim aldatmacasının ne kadar mantık dışı ve inanılmaz olduğunu göstermek için yeterlidir. Her bir protein molekülündeki kusursuz yapı, her birinin son derece kompleks yapısı, protein üretiminde kullanılan olağanüstü organize ve mükemmel yöntem, proteinlerin aralarındaki görev dağılımı ve her birinin birbirinden farklı yapılarının görevleri ile kusursuz uyumu, canlılığın en küçük parçalarının dahi tesadüfen oluşamayacak kadar üstün bir yaratılışa sahip olduklarını göstermektedir. Tüm evrende, en küçük bir protein molekülünü oluşturan parçalardan en büyük galaksilere kadar, herşey üstün bir yaratışın, sonsuz bir aklın ve gücün eseridir. Tüm bu eserlerin sahibi ise hepimizi yoktan vareden Yüce Rabbimiz'dir.